въздушния транспорт

Заместник-министър Камен Кичев е член на Надзорния съвет към Евроконтрол

Заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Камен Кичев е поканен за член на Надзорния съвет на новосформираната ключова дирекция „Ресурси“ към Европейската организация за безопасност на въздухоплаването – ЕВРОКОНТРОЛ. Поканата е отправена от генералния директор на ЕВРОКОНТРОЛ Дейвид Макмилън. Мегадирекцията „Ресурси“ е пряко подчинена на генералния директор на ЕВРОКОНТРОЛ и го подпомага при стратегическото …

Заместник-министър Камен Кичев е член на Надзорния съвет към Евроконтрол Read More »

България и Турция постигнаха напредък в областта на транспорта

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков представи днес на пресконференция резултатите от 22-то заседание на българо-турската комисия по транспорт, което се проведе тази седмица в Анкара. По време на двудневната работа на комисията бяха обсъдени състоянието и перспективите в областта на железопътния, водния, въздушния и автомобилния транспорт. В сферата на автомобилния транспорт …

България и Турция постигнаха напредък в областта на транспорта Read More »