Защита срещу незаконно ОИ

а) Срещу процесуална нередовност – обжалване па определението па съда по допускане, заменяне или отменяне на ОМ или на действията на СИ или съдията по вписванията по налагане па ОМ. Легитимирани са засегнатите лица. б) Срещу материално неоправдано ОИ: – допуснато по иск, по който не се е стигнало до решение, благоприятно за ищеца. Ответникът …

Защита срещу незаконно ОИ Read More »