Предпоставки за встъпване и привличане (допустимост)

Предпоставки за встъпване и привличане (допустимост): а)  наличие На висящ процес; б)  подпомагащата страна да бъде процесуално правоспособна  и дееспособна. и) наличие па интерес от встъпването (привличането); МатПО, конто дават повод за встъпване, дават повод И за привличане. Това са отношенията между подпомагащата и подпомаганата страна, които се намират в нормативна зависимост от предмета на …

Предпоставки за встъпване и привличане (допустимост) Read More »