вреда от цигарите

Какви са ползите от отказване на цигарите?

Най-важни­те предимства при отказване на цигарите: При отказ от пушене след 10-15 години продъл­жителността на живота на бившия пушач се добли­жава до продължителността на живота на хората, кои­то никога не са пушили и значително му се подобрява здравето, издръжливостта и кръвообращението. След отказване на цигарите се наблюдава срав­нително бързо намаляване на риска от развитие на …

Какви са ползите от отказване на цигарите? Read More »

Несъзнателно запалване и пушене

Схемата ще ви помогне да се справите с желанието да запалите и то, контролирайки съзнателно пушенето, без странични ефекти и без опасността да започнете отново, макар и неосъзнато. Като пушач сигурно пушите несъзнателно, без дори да си давате сметка, че понякога палите цигара, докато умът ви е зает с нещо друго. Често се случва и …

Несъзнателно запалване и пушене Read More »