svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Вратига еротика — Тапасешт (Chrysanthemum) vulgar е L. Сем. Сложноцветни — Compositae

Разпространение. Среща се из цялата страна, край сипеш г (тьтищата. реките, из тревистите и скалистите места до 1200 мн. ь

Описание. Многогодишно тревисто растение с разклонено стъбло, високо до 1,5 м, и хоризонтално разклонено коренище Листата са елипсовидни до ланцетовидни, последователни, долните с дръжки и пересто нарязани, а горните — просто перести, присел пали, едро назъбени. Цветовете са събрани в сплеснати цветни кошнички, които образуват шит. Те са…

Read More