Вратига еротика — Тапасешт (Chrysanthemum) vulgar е L. Сем. Сложноцветни — Compositae

Разпространение. Среща се из цялата страна, край сипеш г (тьтищата. реките, из тревистите и скалистите места до 1200 мн. ь Описание. Многогодишно тревисто растение с разклонено стъбло, високо до 1,5 м, и хоризонтално разклонено коренище Листата са елипсовидни до ланцетовидни, последователни, долните с дръжки и пересто нарязани, а горните — просто перести, присел пали, едро …

Вратига еротика — Тапасешт (Chrysanthemum) vulgar е L. Сем. Сложноцветни — Compositae Read More »