Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

С предлаганите изменения се въвеждат нови изисквания за упражняване на професията автомобилен превозвач, а именно предприятия, които упражняват професията автомобилен превозвач трябва да са действително и трайно установени в една от държавите-членки на ЕС. Мотивите за новия критерий „установяване“ са следните: Държавата-членка на установяване носи отговорност за провеждане на проверките за това дали предприятието спазва …

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози Read More »