svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Белези, присъщи на производствата с две срещупоставени страни

Белези, присъщи на производствата с две срещупоставени страни (освен ГПс такива са НПс, АПс):
– обхващат не само действията на защитния орган, по и действията па две срещупоставени лица – страни, на конто законът обезпечава равни процесуални възможности за участие в производството;
– според диспозитивното начало защитата зависи от волята на заинте­ресованото лице; но неговото бездействие в определени случаи води до неблагоприятни за него последици (напр. когато…

Read More

Припознаване

За разлика от разглежданите способи, с които се установява само майчинството или само бащинството, припознаването е способ за установяване на произхода и от двамата родители.
Припознаването е заявление на едно лице, че дадено дете произхожда от него. То не се контролира по същество. Припознаващият не е длъжен да доказва родителското си качество. Държавният орган, приемащ декларацията, няма нито право, нито задължение да проверява нейната вярност.
Припознаването е…

Read More

Наследственоправни отношения

Наследственото право е този дял от ГПр, който регулира имуществените отношения пораждащи се по повод смъртта на едно физическо лице и свързаното с нея преминаване на неговото имущество към други субекти определени в закон или по волята на починалия/чрез завещание/.
Тъй като наследственото право регулира само имуществени отношения трябва да уточним понятието имуществени отношения, а именно – това са отношенията възникващи на основата на собствеността. В…

Read More

Характер на зодия Риби

Хората, родени под тои знак, са със слаба воля, меки и отстъпчиви, които често се поддават на чуждо влияние. Риби са твърде чувствителни, но и търпеливи, за да могат да следват великите, които имат силна воля. По тази причина, те рядко могат да проявят собственото си „аз“.
Родените под знака Риби, имат големи способности към изкуството и музиката. Проявяват склонност към мистицизма.
Но преди всичко, това са…

Read More

Тайнственото във въздуха

От много векове се знае, че във въздуха, който дишаме, е скрита голяма сила. Осмелявам се да заявя, че тя действи­телно съществува, и с помощта на силната ни воля може да навлезе в тялото на човека, за да може после да се възвърне е полза за другите. Човек обладава способността да вземе тази сила от въздуха, да я асимилира за усилването на магне-тическата енергия. Това може да стане, като…

Read More

Развитие на силна воля

Драгоценно качество на човешкото същество е неговата сила да налага волята си над други хора. Това свойство, наричано от нас „могъщество ма волята“ или „магнетизъм“, се корени във вярата, която трябва да имате към самия себе си.

За да изясня напълно и ясно този пункт, ще си позволя да кажа, че скромността и срамежливостта са съдбовни прегради по пътя към успеха в каквото и да е отношение. Тъкмо…

Read More

Космология и Антропология

Мирогледът на стоиците е проникнат от трояка тенденция. В противоположност на платоновско – аристотелевския дуализъм те търсят да обяснят света чрез едно начало като монисти. В противоположност на трансцедентните платонови идеи те учат за иманентна разумност и идеалност. На трето място, според тях всичко в света е дело на разума и последната основа на света трябва да бъде Абсолютен Разум. Така че всичко в света…

Read More

Психологическо учение

Аристотел  има широко разработено схващане за душата: той учи за душа у животните и дори за душа у растенията. Душата е основното жизнено начало, формата на организма и неговата ентелехия. Душата е присъща на самата материя, тъй като иначе не би имало откъде да се появи. Когато в едно животно или растение намираме душа и сме свидетели на нейните прояви, това не е нищо друго,…

Read More

Лечение на болести с гимнастични упражнения

гимнастикаУпражненията, които правите, са необходими, понеже в половината част на тялото ви се набира повече негативна енергия, а в другата половина – положителна. При тия упражнения различните енергии в тялото ви се балансират. Когато човек е здрав, когато чувствува и мисли правилно, енергиите сами по себе си се балансират. Но когато човек не е здрав, природата сама предизвиква балансиране на тия енергии, тя създава известна болест и с…

Read More

Силата на мозъка – изработване на здравни навици

мozak, мозъкУморявали ли сте се понякога, опитвайки се да си припомните всичко, което трябва да направите? Винаги ви се иска другите да мислят за задълженията си: да помнят къде са си оставили нещата, да помнят насрочените си срещи, да си спомнят това, което са направили. И без това ви е трудно да мислите за собствените си неща, че да имате време да мислите и за…

Read More