войни

Софисти

След гръко-персийските войни в древна Гърция настъпва период на политически, културен и стопански разцвет. Демократизират се управлението и образованието, тъй като се признават еднакви права на всички свободни граждани /не и на робите/. В такива периоди няма почва за дълбоки философски изследвания, тъй като охолният живот води към повърхност. Вместо това започва изучаването на практическите …

Софисти Read More »

Между две световни войни

Непосредствено след сключване на Солунското примирие от 29. IX 1918 г. и след възкачването на престола на младия цар Борис III, министър председателят Малинов присъединява към кабинета по един представител на народняците, широките социалисти и земеделците. В политическия живот т.нар. „национални партии“ -либералната, двете народнолиберални и младолибералната, фактически слизат от политическата сцена, а техните лидери, …

Между две световни войни Read More »

Балканският съюз и балканските войни

Осъществил заедно с правителството на Александър Малинов и народа си втората голяма стъпка за заличаване пречещите за единството и просперитета на България клаузи на Берлинския договор, цар Фердинанд замисля пристъпването към трета съдбоносна стъпка -присъединяването към отечеството на останалите под робство Тракия и Македония. Двете първи стъпки – Съединението и обявяване на независимостта са постигнати …

Балканският съюз и балканските войни Read More »

Националноосвободителна борба и освободителна война

Георги Раковски успява през последните години на живота си (умира в 1867 г. в Букурещ) да оформи началото на ново направление в освободителното движение на българската емиграция – революционно-демократично. До това време политическата активност с цел освобождаването на България е осъществявана предимно от българската емиграционна буржоазия във Влашко и Южна Русия. След депресията от изхода …

Националноосвободителна борба и освободителна война Read More »