Военните организации

Военните организации, създаващи механизмите за сътрудни­чество в областта на отбраната, са Организацията на Североатлантическия договор (НАТО) и Западноевропейският съюз (ЗЕС). *НАТО е военнополитическа организация, която разполага със структури за колективна сигурност и действия в ооластта отбраната. След изграждането на ЕС се развиват допълнителни механизми за сът­рудничество на НАТО със ЗЕС. Наред с това възникват и …

Военните организации Read More »