вноска

Отговорност на съдружниците

Отговорност – като ЮЛ ООД отговаря пред кредиторите си за задълженията си със своето имущество. Съдружниците не носят отговорност пред дружествените кредитори с личното си имущество. Тяхната отговорност е само пред дружеството за изплащането или за внасянето на уговорената вноска. Ограничението и е до този размер. След като съдружникът направи вноската, тя е вече в …

Отговорност на съдружниците Read More »

Отговорност на дружеството и на съдружниците

Отговорност на дружеството и на съдружниците – за дълговете си КД отговаря с неговото имущество. Солидарната и неограничена отговорност на комплементарите за задълженията на дружеството означава, че кредиторът, който не е успял да удовлетвори своите вземания от принудителното изпълнение върху дружественото имущество придобива възможност да насочи изпълнението срещу имуществото на който и да е от …

Отговорност на дружеството и на съдружниците Read More »

Разделяне на дружествата и частична вноска на активи

Разделянето е операция при , която дадено дружество внася всички свои имущества и активи в 2 или повече нови или вече съществуващи дружества.Може да се разграничат: – чисто разделяне на дружества – при което едно дружество внася цялото свое имущество в 2 или повече дружества , образувани на базата на тази вноска – сливането-разделяне на …

Разделяне на дружествата и частична вноска на активи Read More »