власт

Министерство на правосъдието предлага промени в Закона за съдебната власт

В Министерството на правосъдието е изготвен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, който /заедно с придружаващите го мотиви/ е публикуван на интернет-страницата на институцията на адрес www.justice.government.bg. До 17 юни 2010 г. МП очаква писмени становища и предложения по публикувания проект на електронен адрес: pr@justice.government.bg, факс: 981 91 57 …

Министерство на правосъдието предлага промени в Закона за съдебната власт Read More »

Гранични полицаи и митничари задържаха контрабандно оръжие на ГКПП-Видин

За случая, чрез контактното бюро в Гюргево, са уведомени румънските власти Днес към 11 часа на ГКПП – Видин пристигнал за излизане от страната лек автомобил “BMW”. В него пътували четирима румънски граждани – двама на 19 и двама на 20 години. По метода „анализ на риска” гранични полицаи и митничари извършили щателна проверка на …

Гранични полицаи и митничари задържаха контрабандно оръжие на ГКПП-Видин Read More »

Голямо количество контрабандни цигари са задържани на ГКПП-Оряхово – ферибот

Тютюневите изделия били укрити зад “тапа” от превозваната по документи стока – макарони При щателна проверка на товарен автомобил служители на “Гранична полиция” откриха голямо количество контрабандни цигари. Проверката е реализирана съвместно с митническите власти. Кашоните били укрити в хладилен ДАФ с ремарке. Товарният автомобил с унгарска регистрация пътувал от Гърция за Словакия. Тютюневите изделия …

Голямо количество контрабандни цигари са задържани на ГКПП-Оряхово – ферибот Read More »

Неутрализирана е престъпна група, занимавала се с наркоразпространение, рекет и изнудване

Операцията е проведена от служители на ГДБОП под ръководството на прокурори от Софийска окръжна прокуратура и Върховна касационна прокуратура Специализирана операция за неутрализирането на организирана престъпна група проведоха тази нощ служители на ГДБОП и областната дирекция на МВР – София под ръководството на ВКП. Групата се занимавала с широк спектър от престъпни деяния – наркоразпространение, …

Неутрализирана е престъпна група, занимавала се с наркоразпространение, рекет и изнудване Read More »

Лицата, чиито изявления се удостоверяват

Лицата, чиито изявления се удостоверяват, трябва да се явят лично пред нотариуса (иначе – нищожност). Нотариусът проверява първо дали няма пречка за съставяне на НА с оглед на забраните по чл.470 и 471. После той проверява самоличността, дееспособността и представителната власт на лицата (чл.474 ал.4,5). После проверява дали проектът има минималното необходимо съдържание, предписано от …

Лицата, чиито изявления се удостоверяват Read More »

Предпоставки за редовно упражняване на ПИ

Предпоставки за редовно упражняване на ПИ а)  Положителни: –  исковата молба да отговаря на условията по чл.98,99; –  спорът да е подсъден на сезирания съд: родовата подсъдност е абсолютна ППр; местната подсъдност е относителна ППр (проверява се само по отвод на ответника в първото заседание, с изкл. на тази по чл.83) –  страната, която извършва …

Предпоставки за редовно упражняване на ПИ Read More »

Подведомственост и подсъдност

Подведомственост (чл. 6-11 ГПК) 1.  Подведомственост е правото и задължението на органа да издаде съответния държавен акт. 2.  Общата подведомственост на съдилищата по чл.6 ал. 1 обхваща осъдителните и установителните искове относно граждански права. Това са граждански дела, които съдилищата са длъжни да приемат (чл.2 ал. 1) само въз основа на чл.6 ал.1, без да …

Подведомственост и подсъдност Read More »

Процесуални предпоставки

Процесуални предпостивки (ППр) – това са условията, от които зависи съществуването и надлежното упражнение на ПИ. 1.  Предпоставки за възникване на ПИ а)  Положителни – трябва да са налице: –  наличие на интерес (нужда) от защита – правен спор относно суб. право; –  Пс правоспособност на лицето; –  процесуална легитимация на страните; –  подведомственост па …

Процесуални предпоставки Read More »

Придобиване и загубване на качеството процесуален представител

Правно значение на представителната власт (ПВ) – същото както на процесуалната правоспособност и дееспособност (чл.25 ал.1) – тя е абсолютна процесуална предпоставка за упражняването на правото на иск и за извършването на процесуални действия. Важат същите правила – чл .25. Представителството е два основни вида – а) законно; б) договорно (по пьлномощие). II. Законен представител …

Придобиване и загубване на качеството процесуален представител Read More »

Гражданскопроцесуално право (ГПсП)

1.  ГПсП може да се разглежда и като съвкупност от правни норми, като институция (правен отрасъл), т. е. включена в правния ред възможност за зашита на накърнени граждански права. Тези норми уреждат действията, които образуват ГПс като производство; правата и задълженията, които образуват ГПс като ПО и последиците, в които се състои ГПс като защита-санкцня. …

Гражданскопроцесуално право (ГПсП) Read More »

Основни начала на гражданския процес.Същност, видове, система

ГПс като защита и санкция ГПс е средство за защита срещу незаконосъобразното развитие на гражданските правоотношения и цели да възстанови тяхното законосъобразно състояние – това е неговата основна същност. ГПс е защита в полза на правоимащия (чието право е нарушено) и същевременно санкция за правонарушителя. В зависимост от формата на правонарушението ГПс предлага три основни …

Основни начала на гражданския процес.Същност, видове, система Read More »

Процесуални предпоставки

Процесуални предпостивки (ППр) – това са условията, от които зависи съществуването и надлежното упражнение на ПИ. 1.  Предпоставки за възникване на ПИ а)  Положителни – трябва да са налице: –  наличие на интерес (нужда) от защита – правен спор относно суб. право; –  Пс правоспособност на лицето; –  процесуална легитимация на страните; –  подведомственост па …

Процесуални предпоставки Read More »

Отоговорност на държавата за вреди причинени на граждани

Правната уредба на този институт е в Закона за отговорността на държавата за вреди причинени на граждани. Отговорността е обективна. В чл.1 е уредена отговорността на държавата за вреди причинени от дейност на администрацията. В чл.2 е уредена отговорността на държавата за вреди причинени от дейност на правозащитните органи – това са органите на съдебната …

Отоговорност на държавата за вреди причинени на граждани Read More »

Задължение да се предаде вещта

Да се предаде продаденат вещт по своята същност означава да се направи вс. необходимо тя да влезе във фактическата власт на купувача, той да бъде поставен във фактическата възможност да я използва. Това е материално действие по изпълнението на договора. Предаването се осъществява, чрез ефективното физическо връчване на вещта. Приравнено към него е предаването на …

Задължение да се предаде вещта Read More »

Особени залози

Чл.161 от ЗЗД гласи правилата на тази глава не отменяват особените разпореждания на други закони за учредяването и действието на залога. Тези особени разпореждания съществуват и предвиждат особен ред за учредяване на заложнота право.. Характерната особеност на тези залози се свежда в следното:1. те възникват по силата на закона и 2.предаването на заложените вещи не …

Особени залози Read More »

Съдебна практика. Правилата на морала. Справедливост

Правните норми не са единствените правила за поведение в ГПр. Наред с тях се прилагат и много принципи на морала. Това са нравствено етични правила за поведение, които мотивират и санкционират по своебразен начин социалното поведение. За гражданското право най-голямо значение имат моралните принципи и норми. Освен термина правила на морала се употребява и „добри …

Съдебна практика. Правилата на морала. Справедливост Read More »

Свобода на придвижване

Свободното придвижване на хора в рамките на ЕС поставя пред правителствата на държавите-членки въпроси на сигурността, тъй като те вече не охраняват вътрешните граници на ЕС. За сметка на това трябва да се въведат допълнителни мерки за сигурност по външните граници на ЕС. А тъй като от свободата на придвижване в границите на ЕС се …

Свобода на придвижване Read More »

Какво прави омбудсманът?

Той разглежда случаи на „лошо управление“ от страна на институциите и органите на Европейския съюз. „Лошо управление“ означава слабо или неуспешно управление — с други думи, когато една институция не спазва законите или не зачита принципите на доброто управление, или пък нарушава човешките права. Примери за това са: несправедливост, дискриминация, злоупотреба с власт, липса или …

Какво прави омбудсманът? Read More »

Жена-Водолей и мъж-Козирог

Любовната връзка между жена-Водолей и мъж-Козирог може да продължи приятно и безбурно за много дълъг период от време, до­като например тя изтърси някоя не особено приятна забележка по не­гов адрес пред приятели или пред семейството му. Ако госпожа-Во­долей не свикне с мисълта, че целият род на любимия и Козирог се състои от светци, пред които …

Жена-Водолей и мъж-Козирог Read More »