Дяволски уста, поималка — Leonurus cardiaca L. Сем. Устноцветни — Labiatae

Разпространение. Среша се из нивите, тревистите места-. край пътищата навсякъде из България. Описание. Многогодишно тревисто растение с кухо и чегириръбесто стъбло, което има червеновиолетов оттенък и е по­крито с власинки. Достига на височина до 1,5 м. Има добре развито коренище. Листата са срещуположни, долните — длановидни. петделни, горчите — овално ланцетни, всичките назъбени, отдолу със …

Дяволски уста, поималка — Leonurus cardiaca L. Сем. Устноцветни — Labiatae Read More »