svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Защита на владението и държанието

Владението е фактическо отношение м/у хората по повод на вещите. Няма значение дали фактическата власт в/у вещта е установе неправомерно или правомерно, законът брани така да се каже статутквото на вещите. Владелческата защита се осъществява, чрез искове за защита на владението. Българсото ВПр урежда два вида иска за защита на владението и държането – владелчески посесорни искове.
Иска за защита на нарушено владение по чл.75 от…

Read More