Правни последици от предявяването на иска

Правни последици от предявяването на иска. Последици на ПИ – 2 групи: а) Процесуални: –  поражда се състояние на висящ процес; –  това е пречка за повторно предявяване на иск по същия спор – при пълно тъждество между делата, т.е. когато имат едни и същи страни, основание и искане. В такъв случай по-късно образуваният процес …

Правни последици от предявяването на иска Read More »