владелецът

Защита на владението и държанието

Владението е фактическо отношение м/у хората по повод на вещите. Няма значение дали фактическата власт в/у вещта е установе неправомерно или правомерно, законът брани така да се каже статутквото на вещите. Владелческата защита се осъществява, чрез искове за защита на владението. Българсото ВПр урежда два вида иска за защита на владението и държането – владелчески …

Защита на владението и държанието Read More »

Видове владение

С оглед на обема на фактическата властвладението бива: -пълно владение- тогава, когато владелецът упражнява такава фактическа власт, такива въздействия върху вещта, каквито може да извършва и собственикът. Владелецът в пълен обем владее ползва и се разпорежда с владяната от него вещ.е -ограничено владение: владелецът осъществява фактически действия, които по обем съответстват на едно ограничено вещно …

Видове владение Read More »

Владение и държане.Същност

Лицето което фактически упражнява съдържанието на едно вещно право наричаме владелец. При владението не се поставя въпроса за субективни права, то е факт, фактическо отношение на хората по повод на вещите. Съгласно чл.68 от ЗС  Владението е упражняване на фактическа власт върху вещ, която владелецът държи, лично или чрез другиго, като своя. Държането е упражняване …

Владение и държане.Същност Read More »