svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
ОТ 23 НОЕМВРИ СТАРТИРАТ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ПО ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА”

Европейски социален фонд
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013
Проект „Повишаване квалификацията на преподавателите
във висшите училища“
Министерство на образованието, младежта и науката
Дирекция „Политика във висшето образование“

отправя покана към преподавателите от акредитираните висши училища в страната да се включат в предстоящите чуждоезикови обучения за преподаватели по английски, немски или френски език:
? специализирани курсове за усвояване на професионална терминология
на чужд език за преподаватели с чуждоезикови умения на средно ниво (януари – февруари 2010 г.)
? интензивни курсове за усъвършенстване на чуждоезиковите…

Read More