Новите цени на винетните стикери 2010 г.

Размер на винетните такси за ППС с българска регистрация, в лева Категория 1 Категория 2 Категория 3 Евро 0, I, II Евро   III, IV,       V, EEV и по-висока Евро 0, I, II Евро   III, IV,       V, EEV и по-висока Цени на винетна такса в лева. Дневна 13 13 13 13 – Седмична 75 58 43 …

Новите цени на винетните стикери 2010 г. Read More »