Европейски институт за равенство между половете

Седалище: Вилнюс, Литва Този новосъздаден институт работи за постигане на равенство между половете и подкрепя борбата срещу дискриминацията.