Зайча сянка, вилина метла, аспаржа — Asparagus officinalis L. Сем. Кремови — Liliaceae

Разпространение. Расте по тревистите места, из ливадите, храсталаците и горите в цялата страна. Описание. Многогодишно тревисто растение с многобройни и силно разклонени стъбла, които достигат на височина до 1,5 м. Коренището е месесто, хоризонтално, слабо разклонено; при ва­риетета Altilis L. то се използува за храна. Листата са във вид на люспи, като от пазвите се …

Зайча сянка, вилина метла, аспаржа — Asparagus officinalis L. Сем. Кремови — Liliaceae Read More »