Вид гъба

Червена мухоморка – Amanita muscaria

Amanita muscaria ю н и—септември Расте в иглолистните гори на всички наши планини. И тя както другите видове мухоморки е отровна, и то смъртоносно. Младата гъба се появява като бяла топка (яйце) над почвата, обвита в бяла ципа, която е сраснала с покривката на шапката. При развитието на гъбата булото се разкъсва, като една част …

Червена мухоморка – Amanita muscaria Read More »

Бяла леплива мухоморка – Amanita virosa, юни—октомври

Amanita virosa юни—о к т о м в р и Расте в иглолистните и смесените гори, по горските поляни, покрай хра­сталаците, на варовити почви. Бялата леплива мухоморка се среща на топли места, единично, а може и групово заедно с другата бяла мухоморка. Шапката е белезникава, кълбовидна. Месото е винаги белезникаво и с неприятна миризма. Пластинките …

Бяла леплива мухоморка – Amanita virosa, юни—октомври Read More »

Вълчи зъб – Inocybe patouillardi, юни— септември

Inocybe patouillardi юни— септември Расте покрай храсталаците, в парковете и градините. У нас се среща в полите на Витоша, в Лозенскага планина и в други наши планини. Шапката отначало се показва като бял зъб и по цвят е белезникава, после при израстването си изменя нвета в бледоохрен до керемиденочервен. По краищата е разпокъсана. Месото е …

Вълчи зъб – Inocybe patouillardi, юни— септември Read More »