svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Червена мухоморка – Amanita muscaria

Amanita muscaria ю н и—септември

Расте в иглолистните гори на всички наши планини. И тя както другите видове мухоморки е отровна, и то смъртоносно.
Младата гъба се появява като бяла топка (яйце) над почвата, обвита в бяла ципа, която е сраснала с покривката на шапката. При развитието на гъбата булото се разкъсва, като една част остава върху шапката във вид на брадавички. Отначало те са…

Read More

Бяла леплива мухоморка – Amanita virosa, юни—октомври

Amanita virosa юни—о к т о м в р и
Расте в иглолистните и смесените гори, по горските поляни, покрай хра­сталаците, на варовити почви. Бялата леплива мухоморка се среща на топли места, единично, а може и групово заедно с другата бяла мухоморка.
Шапката е белезникава, кълбовидна. Месото е винаги белезникаво и с неприятна миризма. Пластинките са белезникави и правилно подредени. Пън­чето е също белезникаво, често пъти изкривено…

Read More

Вълчи зъб – Inocybe patouillardi, юни— септември

Inocybe patouillardi юни— септември
Расте покрай храсталаците, в парковете и градините. У нас се среща в полите на Витоша, в Лозенскага планина и в други наши планини.
Шапката отначало се показва като бял зъб и по цвят е белезникава, после при израстването си изменя нвета в бледоохрен до керемиденочервен. По краищата е разпокъсана. Месото е тънко, с приятна, подобна на плодове миризма. Пластинките са земнокафеникави и гъсто…

Read More