Видове

Основни начала на гражданския процес.Същност, видове, система

ГПс като защита и санкция ГПс е средство за защита срещу незаконосъобразното развитие на гражданските правоотношения и цели да възстанови тяхното законосъобразно състояние – това е неговата основна същност. ГПс е защита в полза на правоимащия (чието право е нарушено) и същевременно санкция за правонарушителя. В зависимост от формата на правонарушението ГПс предлага три основни …

Основни начала на гражданския процес.Същност, видове, система Read More »

Основни началана на гражданския процес.Същност, видове, система

ГПс като защита и санкция ГПс е средство за защита срещу незаконосъобразното развитие на гражданските правоотношения и цели да възстанови тяхното законосъобразно състояние – това е неговата основна същност. ГПс е защита в полза на правоимащия (чието право е нарушено) и същевременно санкция за правонарушителя. В зависимост от формата на правонарушението ГПс предлага три основни …

Основни началана на гражданския процес.Същност, видове, система Read More »

Менителнични ефекти.Понятие, видове, форма и съдържание

1. С термина “менителнични ефекти” се означават 3 типа ЦК – менителница, запис на заповед, чек. Синоним на менителница са “трата” и “полица”. “Полица” обаче може да се схваща и като запис на заповед. Според проф. Герджиков “трата” се означава акцептираната менителница в отношенията между издателя и платеца, а в отношенията издател – ремитент менителницата …

Менителнични ефекти.Понятие, видове, форма и съдържание Read More »

Гражданскоправни норми – видове

2.1. Понятие. Гражданскоправните норми са общи правила , предназначени продължително време да действат върху поведението на гражданскоправните субекти, които не са индивидуално определени. Гражданско правните норми са средство за постигане на определени социални цели, което налага тяхното действие да бъде поставено в определени граници. 2.2.Видове В ГПр литература класификацията на различните видове норми се основава …

Гражданскоправни норми – видове Read More »

Министър Найденов ще открие Националното изложение по животновъдство – Сливен 2010 г.

На 28 май 2010 г., министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов ще открие Националното изложение по животновъдство – Сливен 2010 г., в кв. „Речица” гр. Сливен. От 10:00 часа е предвидена пресконференция, в която ще участва зам.-министърът на земеделието и храните д-р Цветан Димитров. На изложението ще бъдат представени селскостопански животни от различни …

Министър Найденов ще открие Националното изложение по животновъдство – Сливен 2010 г. Read More »

2 февруари е Световният ден на влажните зони

България е сред първите страни, присъединили се към Конвенцията за влажните зони с международно значение – Рамсарска конвенция, прието на 2 февруари 1971 г. в иранския град Рамсар. Основната й цел е да регламентира опазването и разумното ползване на влажните зони и техните ресурси, отчитайки ги като международен ресурс с икономическа и научна стойност. Влажните …

2 февруари е Световният ден на влажните зони Read More »

Видове духовно лечение

Има два начина за лекуване: стар и нов. Съв­ременните хора обикновено се лекуват по стария начин с лекарства, с бани и т.н. Този начин на ле­куване е бавен и дава микроскопични резултат. И аз лекувам по този начин. Аз не лекувам хората по новия начин. Защо? Защото те още не са гото­ви. Новият начин е …

Видове духовно лечение Read More »