Видове чекове

Видове чекове : 1. Пресечени чекове – биват два вида : – с общо пресичане – със специално пресичане. Пресичането се изразява в прекарване на две успоредни линии върху лицевата страна на чека. Такъв пресечен чек не се плаща касово. Плащането става само по сметка на друга банка – това е при общото пресичане. При […]

Видове чекове Read More »