svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Видове пранично лечение – Психично дишане

Това е приблизителен превод на санскритското на­звание на начин за дишане на йогите. Усвояването на упражнението изисква по-продължителна предварителна подготовка посредством * ритмично дишане и способ­ност за изграждане на ясна умствена картина на на­сочване и придвижване на праната в организма.

„Благословен е йогата, който може да диша чрез костите си“ — казват йогите, с което обобщават общи­те начала на това дишане. То изпълва целия…

Read More

Видове пранично лечение – Смулиране дейността на мозъка

Сядате с изправено -тяло, вертикален гръбначен стълб, без да се напрягате, с поглед напред. Ръцете ле­жат отпуснати върху коленете. Започвате ритмично дишане, но този път не с двете ноздри, а с едната. Вди­гате ръката си и с един пръст, например с показале­ца, затискате лявата ноздра. Вдишвате през дясната, затваряте двете и задържате, после освобождавате ля­вата ноздра и издишвате през нея. После се прави об­ратното. Това…

Read More

Видове пранично лечение – Себезареждане

Когато чувствате, че нямате сили, отпаднали .сте, липсва ви енергия, може да си набавите прана в кра­тък срок. Седнали или легнали, допрете стъпалата на краката си, а също и ръцете си, по-добре със сключе­ни пръсти, и при така затворения кръг, когато прана­та не може да изтича през крайниците, направете рит­мично дишане няколко пъти.

Read More

Видове пранично лечение – Общо и локално себелечение

В легнало положение или седейки, дишате ритмич­но, и давате заповед да бъде вдишано по-голямо ко­личество прана. С издишването насочвате праната към слънчевия сплит или към засегнатата част на тялото с цел да се стимулира. От време на време при издишване заповядвате мислено болестното състояние на цялото тяло или на отделно място да бъде прогонено.

Може да правите пасове с ръце край тялото от гла­вата…

Read More

Видове пранично лечение – Премахване на болки

Легнали или седнали, дишате ритмично. При вдиш­ване си представяте как поемате прана, а при издиш­ване — как я изпращате към мястото, където ви боли. Така се възстановяват кръвообращението и нервният ток в него. При следващия дихателен цикъл по време на- издишването си представяте, че праната прогон­ва болката. Така по време на издишването се редуват двете, а при вдишването е едно и също — виждате мис­лено…

Read More

Видове пранично лечение – Разпределяне на праната

Лягате по гръб на килимче върху пода или на лег­лото, отпускате се напълно с ръце върху слънчевия сплит и дишате ритмично. Като успокоите дишането и установите добре ритъма, пожелайте си при всяко вдиш­ване да поемате от космичния запас увеличено коли­чество прана. Представете си как нервната система я приема и складира в слънчевия сплит. При всяко из­дишване си представете, че жизнената сила се разпре­деля от слънчевия…

Read More

Видове пранично лечение – Самолечение с пара

Човек може сам да се лекува по описаните дотук начини. На пръв поглед това може да изглежда стран­но и трудно, тъй като в процеса на терапията лечите­лят трябва да изпраща прана на нуждаещите се части на тялото. Но щом човек може да черпи прана от кос­мическия запас и да я разпределя и препраща, защо да не може по същия начин да го направи за себе…

Read More

Видове пранично лечение

Лечението с прана бива локално, общо, дистанцион­но, както и пранично самолечение. Едни лечители практикуват предимно общото, други обръщат повече внимание на локалното. Общото лечение на тялото е по-добро, защото стимулира всеки мускул и нерв, под­новява енергията и живота му. Чрез него се възста­новяват нормалните условия за функциониране на це­лия организъм.

Read More