Разпознаването на основните видове кожа на лицето

Обикновено различаваме три вида кожа: суха, мазна и нор­мална. Тази класификация е схематична и в известна стенем е неточна, поради което може да се направят’ грешни изводи за точния тип на кожата. Това често пъти довежда до сериоз­ни и фатални грешки при хигиенните и козметичните грижи за лицето. Нормална кожа. Тя се среща рядко и […]

Разпознаването на основните видове кожа на лицето Read More »