Видове договори за превоз

Според предмета на договора: 1) превоз на хора; 2) превоз на товар. Превозът на багаж е акцесорен към превоза на хора. Според вида транспорт: 1) сухоземен (сухопътен): железопътен, автомобилен, коларски; 2) воден: а) крайбрежен и речен (двата са каботажни) и б) превоз в открито море – има различи в режима на двата. 3) въздушен.