Видове владение

С оглед на обема на фактическата властвладението бива: -пълно владение- тогава, когато владелецът упражнява такава фактическа власт, такива въздействия върху вещта, каквито може да извършва и собственикът. Владелецът в пълен обем владее ползва и се разпорежда с владяната от него вещ.е -ограничено владение: владелецът осъществява фактически действия, които по обем съответстват на едно ограничено вещно …

Видове владение Read More »