Видове борсови сделки

Видове борсови сделки : 1. Налични борсови сделки – още касови и престационни. Изпълнението на борсовите сделки става почти веднага след тяхното сключване (непосредствено след това). Обикновено се сключват за еднократни престации. 2. Срочни сделки – те са от по-голямо значение. Обикновено изпълнението им се отлага за след един по-дълъг период от време. 3. Форуърдни …

Видове борсови сделки Read More »