Видове борси

Видове борси : според предмета на сделките те биват три вида : 1. Стокови борси – сключват се сделки, чиито предмет са стоки (родово определени заместими вещи). 2. Фондови борси – за търговия с ЦК. 3. Парични (дивизни) борси – при тях се търгува с валута (местна или чуждестранна). Най-често фондовите и дивизните борси се …

Видове борси Read More »