Видове акредитиви

Видове акредитиви : 1. От гледна точка на възможността да бъде оттеглен и видоизменен : ® неотменяем – не подлежи на едностранно оттегляне, а видоизменение от страна на банката. Банката може да го отменя/изменя само със съгласието на бенефициента. Той е абсолютно гарантиран. ® отменяем – банката може да отменя и изменя окредитива едностранно, докато …

Видове акредитиви Read More »