svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Съдържание на ипотечното право

То се определя в чл.173(1) – правото на кредитора на предпочитателно удовлетворение от цената на ипотекирания имот. Кр обаче разполага и с едно допълнително право: право да не допуска влошаване на ипотекирания имот. Собсвеникът може да упражнява всички свои правомощия, които не увреждат кредитора, не стесняват правото му на предпочитателно удовлетворяване. Кр. има интерес имотът да бъде запазен в добро състояние, защото в противен случай…

Read More

Предмет на иска

Предмет заключението на вещото лице не е оспорено от страните и е прието от съда.Вещото лице установява, че установителния иск е спорното материално право заключението на вещото лице не е оспорено от страните и е прието от съда.Вещото лице установява, че собственост, респективно ограниченото вещно право или сервитут. Целта заключението на вещото лице не е оспорено от страните и е прието от съда.Вещото лице установява,…

Read More

Установителен иск.Характеристика

Искът за установяване съществуването на правото заключението на вещото лице не е оспорено от страните и е прието от съда.Вещото лице установява, че собственост или заключението на вещото лице не е оспорено от страните и е прието от съда.Вещото лице установява, че друго вещно право не е легално определен в Закона за собствеността. Независимо от това безспорно е в теорията и практиката, че вещните права,…

Read More