svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Общи имущества на съпрузите

Терминът „съпружеска имуществена общност“ не трябва да се бърка със „семейна имуществена собственост“, защото води до две на изпита. СИО е общност само на съпрузите, децата нямат никакви права върху нея.
Първият въпрос, на който трябва да се спрем, е за обхвата на общността и за предпоставките за нейното възникване. Съгласно чл. 19 СК в общността влизат:
1)  вещите   –  движими и недвижими, които са придобити от…

Read More

Обезпечение

Обезпечение – вземанията на комисионера, включително за възнаграждение и за разноските, направени за изпълнението на поръчката, са обезпечени със законно право на залог върху вещите, които е придобил за сметка на доверителя или които доверителят му е предал / чл. 357/. Комисионерът има правна възможност да откаже да предаде, съответно да върне вещите, докато доверителят не удовлетвори вземанията му.

Read More

Представителство и попечителско съдействие

Всеки от родителите може сам да представлява малолетните си деца и да дава съгласие за правните действия на непълнолетните си деца само в техен интерес. (2) Отчуждаването на недвижими и движими вещи с изключение на плодовете и вещите, които подлежат на бързо разваляне, обременяването им с тежести и изобщо извършването на действия на разпореждане, които се отнасят до имущества на ненавършили пълнолетие деца, се допуска…

Read More

Служители на Полицейски участък – Братя Даскалови установиха извършителите на множество кражби от къщи

Служители на Полицейски участък – Братя Даскалови установиха извършителите на множество кражби от къщи в с.Черна гора, регистрирани от 14 октомври миналата година до момента в РУМВР-Чирпан. При проведените оперативно-издирвателни действия е установено, че седем от престъпленията са извършени от Г.Т./23г./ и В.Х./37г./ от с. Черна гора, многократно осъждани. Те действали през нощта, най-често след употреба на алкохол. Прониквали са с взлом в  къщи, които…

Read More