Хипноза при лечение на зъбите

Тя може да се приложи като средство за унищожаване на болката в зъбите и венците. Може да замести приложе­нието на вредните наркотични средства и да предизвика анестезия по естествен път. Властта над болката е дадена на всяко човешко същество и приложението на наркотични­те средства е насилствено разрушаване на законите на при­родата. Лекарят е длъжен по …

Хипноза при лечение на зъбите Read More »