вени

Вени

Подобно на артериите по отношение на размера си те също са големи, средни и малки. Средната обвивка на вените е по-тънка от тази на артериите. Стената им е изградена от същите 3 обвивки. Тъй като средната им обвивка т.е. мускулите и влакната са по-малко, лумена им не е кръгал, а приплеснат, елипсовиден. Малките, средните и …

Вени Read More »

Малък кръг на кръвообръщение

Започва от дясната камера на сърцето с артериалния конус, продължава в белодробния ствол, който се разделя на лява и дясна белодробни артерии. Белодробните артерии навлизат в белите дробове през хилоса им и клонират следвайки разклоненията на белодробното дърво. От хилоса на белите дробове, най-често по двете белодробни вени, които се вливат в лявото предсърдие на …

Малък кръг на кръвообръщение Read More »

Учение за съдовете

Учението за съдовете изучава сърдечно – съдовие апарат исърдечно – съдовие апарат и лимфната система. Сърдечно – съдовия апарат е изграден от сърце, артерии, вени и капиляри. Съдовете изграждат два кръга на кръвообръщение: малък и голям. В големия кръг на се различават артериален и венозен отдел. По артериалния отдел кръвта се довежда от сърцето до …

Учение за съдовете Read More »

Яйчник

Разполага се по страничната страна на малкия таз. Приплеснат е странично, поради което на него се различават странична повърхност, ориентирана по стената на малкия таз, медиална повърхност. Свободен заден ръб и мезовариален ръб, по който се намира вратата на яйчника. През нея навлизат артериални съдове, а излизат вени. Яйчникът има два полюса: страничният е ориентиран …

Яйчник Read More »

Етапи на ерекция

Повечето мъже смятат, че или са възбудени, или не са, че или имат ерекция, или нямат. Когато сме млади, ние се радваме на ерекция толкова често и бързо, че е трудно да различим нивата на възбудата. Даоистите обаче са забелязали, че в действителност има четири нива на ерекция – четири постижения, както те ги наричат. …

Етапи на ерекция Read More »

ПРИ РАЗШИРЕНИ ВЕНИ

Разширение на вените се добива от много застоял живот. 1. Всяка сутрин гимнастически упражнения. 2. Всяка вечер измиване на краката с топла вода. 3. Всеки ден упражнения за дълбоко дишане. 4. През вечер измиване на слабините. 5. Болният да употребява лимони. По един лимон да изяжда на ден. 6. Приготвя се отвара от дъбови кори. …

ПРИ РАЗШИРЕНИ ВЕНИ Read More »