50 дела е гледал Великотърновски окръжен съд през тази седмица

50 дела е гледал Окръжен съд Велико Търново през тази седмица. По 28 от тях магистратите са се произнесли или са ги обявили за решаване в определения от закона срок. 20 дела не са приключили и са отложени за следващо съдебно заседание. Разгледани са 21 граждански дела на първа инстанция, като от тях 14 са …

50 дела е гледал Великотърновски окръжен съд през тази седмица Read More »