svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Валутния борд и банките

Акценти в закона на БНБ

Структура и функции на Централна Банка в условията на валутен борд.

Новите променени функции на Централната Банка с провеждането на парична политика са :

1. БНБ не може да участва в операции на “открития пазар”

2.  Централната Банка не може да кредитира държавата или държавните институции.

3. БНБ не може да предоставя кредит на търговските банки , освен в случаите на системен риск в банковата система.

4. Централната…

Read More

Възможни положителни и отрицателни резултати

Положителни резултати:

1. Не е възможно да се финансира държавния бюджет.

2. Отпада и рефинансирането на търговските банки от Централната Банка

3. Действа ограничително на инфлационното обезценяване на националните пари в обръщение .

4. Количеството на парите в обръщение се увеличава само при увеличение на валутните резерви.

5. Фиксираният обменен курс на националната валута към приетата за базисна валута води…

Read More

Елементи и механизъм на валутния борд.

Основни характеристики на Валутния борд са:

1. Режим на конвертируемост на националната валута към избрана за базисна чуждестранна валута. За нашата страна това е германската марка (DM) . Конвертируемостта се прилага чрез системата на фиксиран обменен курс ( за нашата страна : 1 DM = 1 лв. )

2. Валутни резерви . Тези резерви трябва да са в състояние да посрещнат всички искания…

Read More

Същност и механизъм на действие на валутния борд

Същност: Валутния борд е едновременно институция и механизъм за регулиране на парите в обръщение и на цялата парична система на дадена държава. Като институция той може да се оприличи на Централната Банка , която работи при стриктно спазване на определени правила , без никакви възможности за тяхното нарушаване или заобикаляне. Като механизъм за регулация на парите в обръщение Валутния борд свързва в строга зависимост валутните…

Read More

България и Балтийските държави запазиха фискалната си позиция стабилна

Въпреки че Балтийските страни и България понесоха тежки удари през сегашната финансова криза, те запазиха своите системи тип валутен борд и удържаха фискалната си позиция стабилна. Вследствие на това те не рухнаха и сега се възстановяват. Това пише в своя статия „бащата“ на валутния борд в България и едно от големите имена в световната икономика проф. Стив Ханке. От началото на годината перспективите на кредитните…

Read More