svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Стартира подготовката на Бюджет 2011

Министерският съвет стартира бюджетната процедура за 2011 г. В решението поетапно са определени отговорностите на ведомствата, заети с подготовката на бюджета, информацията и сроковете, в които те трябва да я предоставят на Министерството на финансите, Министерския съвет и Народното събрание. Елементите на процедурата са съобразени с финансово-икономическите характеристики и особености на текущата 2010 г.

Запазени са основните правила, залегнали…

Read More

Дирекция “Финансово-счетоводна дейност, бюджет и планиране“

във връзка с финансово-счетоводната дейност:

  • дава методически указания на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити по изготвянето на отчетите за касово изпълнение на бюджета и финансовите отчети;
  • организира единна счетоводна отчетност в системата на министерството;
  • осигурява данните и изготвя ежемесечни, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджета на министерството, както и обобщава данните за цялата система, които предоставя в Сметната палата и…

    Read More