Борсови поръчки

Търговията в борсовата зала предполага добро познаване на особеностите на сделките. Не всеки може да участва в нея. Но всеки може да възложи на своята банка или на брокерска фирма да му изпълни поръчка за покупка или продажба на ценни книжа. Борсовите посредници събират страните, които проявяват интерес към покупка или продажба и установяват цената, […]

Борсови поръчки Read More »