Учение за душата

Непосредствено свързано с учението за идеите, е учението за душата. Според Платон, човешките души са създадени от твореца Демиург, лично, докато човешките тела са създадени от други второстепенни богове. Числото на душите е еднакво с числото на звездите. Те първоначално са били безплътни в царството на идеите, после са били изпратени да се въплътят в […]

Учение за душата Read More »