Богатства

Антропогенни туристически ресурси на Испания

През ХV и ХVІ в. тя се оформя като най-голямата колониална страна на феодална Европа . От задокеанските владения са се стичали много богатства и древни произведения на изкуството , което е дало тласък в изграждането на голям брой величествени сгради от отбранително , религиозно и друго естество . Превърнатата в държавен атрибут католическа религия […]

Антропогенни туристически ресурси на Испания Read More »

Разпределение и формиране на богатството

В стопанската практика нетния продукт на фирмите се разпределя между икономическите агенти според тяхната роля, или техните дейности. Именно този преразпределителен процес засяга индивидуалните богатства и е основа на данъка. Анализ на отделните категории доходи. Внимание заслужават следните категории доходи. 1.Работната заплата, която най-общо казано е възнаграждение за труда. Но трябва да се разграничава: –        

Разпределение и формиране на богатството Read More »

Същност и компоненти на работната среда

Режим нa икoномичecкa свобода Нека да се вземе един пример. Две строителни фирми – една малка и една голяма, се срещат с един и същ проблем – неизпълнение на доставката на даден продукт – дограма за обектите им. Практиката показва, че голямата фирма много бързо се справя с проблема, а малката тьрпи загуби и в

Същност и компоненти на работната среда Read More »