бланка

Действие на джирото

Действие на джирото: 5.1. Транспортно действие – прехвърля правата по менителницата. Ако джирото е бланково, бланковият джиратар има няколко възможности: 1) Той може да напише името си или името на 3то лице и джирото да стане пълно. 2) Той може да джироса менителницата бланково – без да пише нищо да се подпише. 3) Той може да предаде менителницата на 3то […]

Действие на джирото Read More »

Новите изисквания за изпитване на кандидат водачи влизат в сила от днес

Новите правила и изисквания за провеждане на практически и теоритични изпити на кандидат водачи влизат в сила от днес. Това е първата сериозна законодателна атака срещу черния пазар на шофьорски книжки. Тя беше предприета от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков веднага след встъпването му в длъжност. Новите изисквания за изпитите на

Новите изисквания за изпитване на кандидат водачи влизат в сила от днес Read More »