svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Неоснователно обогатяване

Неоснователно обогатяване – чл. 534, ал. 1: Когато приносителят на менителница, запис на заповед или чек изгуби исковете по тях поради давност или  неизвършване на необходимите действия за запазване на правата по тях, той може  да иска от издателя или платеца сумата, с която те са се обогатили в негова вреда. Това е  специален случай на менителнично неоснователно обогатяване, а не става дума са субсидиарно…

Read More

Ще затварят бензиностанции , ако не продават горивата с биосъставки

benzinostanciiЗадължението за смесване с биодизел влиза в сила от март.
Бензиностанциите, които не продават горива, смесени с биосъставка, ще бъдат затваряни, ако бъдат хванати с това нарушение втори път. Това решиха депутатите от икономическата и енергийна комисия на второто четене на поправките в Закона за възобновяемите източници и биогоривата. Според промените до 1 март 2011 г. всички бензиностанции у нас трябва да предлагат бензина с…

Read More