svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Аристотел- “Метафизика”

Метафизика І. Alpha-sophia – учение и наука за естественото влечение на човека към знанието. Преглед от Талес да Платон.

Метафизика  ІІ. Alpha Elatton – кратко въведение  сега се нарича „изследване на истината“.

Метафизика ІІІ. Beta – формулира 14 апарии, чиято задача е поставена пред „търсещата наука“.

Метафизика ІV.   Gamma  – определя метафизиката като наука за съществуването / съществуващото като съществуващо/. Също такa…

Read More

Антропологичност на философията

а/Само човекът измежду живите същества има философия, както изобщо има религия и култура, защото той притежава мислещ дух, а животните – само витална душа;

б/ „без оглед на обстоятелството дали знаят това или не, всички хора имат някаква философия“/К.Попър/, колкото и примитивна и далеч от науката да е тя.“Доколкото човек съществува,дотолкова по определен начин  се постига и философствуването“/М.Хайдегер/.

в/ духовността на човека – предусловие за философията – се състои…

Read More

Сънят и биологичните ритми

сънСънят има пряко отношение към биологичните ритми на човека. Какво представляват те ? Във физическия свят протичат периодични процеси, обусловени от движението на Земята и Луната спрямо Слънцето, както и от някои други фактори. В продължение на милиарди години живите същества е трябвало да се приспособяват към денонощните, многодневните и годишните колебания на осветеността, температурата и други параметри на околната среда. Именно предсказуемостта на тези фактори е…

Read More