svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Пипериче, маясълче, воден пипер — Polygonum hydropiper L. Сем. Лападови — Polygonaceae

Разпространение. Расте по влажните и мочурливите ме­ста, край вадите и реките до 800 м н. в. навсякъде из България.

Описание. Едногодишно тревисто растение с разклонено зелено стъбло, което през есента става червеникаво. То е цилин­дрично набраздено и високо до 60 см. Коренът е тънък, на преш­лени, от които излизат разклоненията. Листата са последователни, ланцетни, често с петна и понякога с черни точици. Отгоре са голи, а отдолу —…

Read More