svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Защита на бизнес плана

Бизнес планът е необходимо, но недостатъчно условие за привличане на финансиране.

Един от най-важните фактори за потенциалния инвеститор са личните качества на предприемача и на управленския екип. Потенциалните инвеститори търсят мотивацията, ентусиазма и интегрираността и преди всичко управленските възможности и компетентността за практическата реализация на бизнес плана.

Предприемачът и екипът му трябва да покажат пълно разбиране и компетентност по отношение на детайлите на…

Read More

Финансиране

В този документ се показва откъде ще се набавят необходимите средства за стартиране на дейността. Финансирането може да бъде с лични средства, заем или смесено – лични средства и заем. Понякога финансирането на бизнеса може да идва и от други източници – проекти, грантове, фондове.

Използване на средствата

Потенциалният кредитор е подходящо да изисква от предприемача обяснение как точно ще се използват средствата,…

Read More