svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Публично отваряне на оферти по открита процедура за възлагане на обществена поръчка по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Офертите, подадени по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на логистика за организация и провеждане на информационни събития, семинари и обучения до 31.12.2012 г. за целите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” ще се отворят публично утре, 9 март 2010 г., от 14:00 часа, в зала „Европа”, ет. 4 на МТСП.

Финансиранането е в…

Read More

Неокласически теории за данъците.

Лансират се и се защитават няколко идеи:

– данъчните намаления могат да допринесат за повишаване на производителността на труда и за оживление на производството

– данъчните намаления могат да стимулират потреблението и спестовността

– данъчните намаления са ефикасно средство за ограничаване на безработицата

– намаляването на данъците може да доведе до нарастване на държавните приходи

– данъчните ограничения са една…

Read More

МТСП съвместно със социалните партньори предприема адекватни мерки на пазара на труда

Министър Тотю Младенов отговаря на въпрос от Цветан Костов – народен представител от ПГ на Синята коалиция относно размера на безработицата през 2010 г.

Отражението на кризата върху българската икономика и пазара на труда е обект на непрекъснат мониторинг и анализ от държавните институции. Навлизането на кризата в основните експортно ориентирани отрасли и в отраслите, генериращи висок икономически прираст в нашата страна, по-късно от другите страни,…

Read More

Тотю Младенов: До края на 2010 година безработните ще достигнат 477 000 души

Безработицата ще продължи да расте и се очаква да стигне през декември тази година до 12,8 на сто. Това прави около 477 000 души, съобщи по време на парламентарния контрол социалният министър Тотю Младенов. Синдикалните организации обаче очакват безработицата до края на годината да стигне 15 процента. За март се очаква безработните да бъдат близо 400 000 души или 10,6 на сто,…

Read More

Възможни положителни и отрицателни резултати

Положителни резултати:

1. Не е възможно да се финансира държавния бюджет.

2. Отпада и рефинансирането на търговските банки от Централната Банка

3. Действа ограничително на инфлационното обезценяване на националните пари в обръщение .

4. Количеството на парите в обръщение се увеличава само при увеличение на валутните резерви.

5. Фиксираният обменен курс на националната валута към приетата за базисна валута води…

Read More

Ключове за успешно предприемаческо управление

В практиката на управление на бизнеса е много трудно да бъдат описа­ни, препоръчвани и след това успешно използвани точно регламентирани правила и подходи за постигането на успех. Основната причина за това е почти безкрайното разнообразие от практики на този вид бизнес. Въпреки това натрупаният опит през изминалите години от началото на прехода, безкрайната поредица от различни бизнеси, които се раждат и ежечасно се борят за…

Read More

Фактори, спомагащи за вземане на предприемаческо решение

Решението за започването на собствен бизнес е резултат от въздействието на множество (често разнопосочни) фактори, но взето веднъж, то е преди всичко решение за промяна на досегашния начин на живот.

Формирането на това решение се определя от четири групи фактори: базисни, отключващи, личностни и задържащи фактори. Към първата група фактори могат да се отнесат:

Базисните фактори са:

Предшестващо влияние

1. Генетични фактори

2. Семейни фахтори

3.  Образование

4….

Read More

Разрастване на сектора за услуги и безработицата

Една от най-забележителните характеристики на индустриалните общества през последните три десетилетия е нарастване на заетостта в сферата на услугите в сравнение с производствения сектор. Тъй като в сектора на услугите малките фирми доминират в много по-голяма степен, отколкото в производството, тази промяна трябва да доведе до увеличаване на заетостта в малките фирми. В по-малка степен увеличаването на работните места в сферата на…

Read More

Тотю Младенов, министър на труда и социалната политика: Страх? Не, за пенсиите слушам само разума си

Г-н Младенов, как стана така, че здравната реформа се оказа с приоритет пред пенсионната? Или се уплашихте, че двете заедно могат да изкарат хората на протести?

Никой не се е уплашил. Премиерът ме извика и ми каза: „Имаме по-важни задачи – пазарът на труда, здравната реформа, които засягат всички българи. След като се справим с това, ще продължим да търсим най-добрите решения за пенсионната система.“
Това…

Read More

Стартират национални преговори между правителство, синдикати и работодатели за антикризисни мерки

В началото на следващата седмица стартират национални преговори между правителството, синдикатите и работодателите, по време на които ще бъдат представени становищата на социалните партньорите, свързани с антикризисните мерки. Целта е да се подпише двугодишно национално споразумение между държавата, синдикатите и работодателите, съобщи министър Младенов на брифинг днес в Стара Загора.

Реформата в пенсионната система, в частта повишаване на пенсионна възраст и осигурителен стаж, се отлага за…

Read More

Безработицата в Испания продължава да расте

Броят на безработните в Испания се увеличи с близо 125 000 души през януари спрямо предишния месец и достигна общо 4,048 милиона в края на януари. Това показват данните на министерството на труда, обявени днес.
Повишаването на безработицата е „много негативно“, но тенденцията „за забавяне на нарастването й“, наблюдавана от март м. г. насам, продължава, уверява министерството на труда в комюнике. Данните на министерството на труда се различават от тези…

Read More

БСК: Реалното равнище на безработицата в края на 2010 може да достигне 19-20%

Протичащата остра икономическа криза нанася тежки и продължителни удари на експорта, инвестициите, производството, търговията, услугите, финансовата система, се констатира в позиция на Българската стопанска камара относно възстановяване на пазара на труда в условията на икономическа криза и стартиране на големи национални проекти с частно финансиране.
Изключително сериозни като мащаб и тенденции са и негативните последици за трудовия пазар, пише още в позицията на БСК. По данни на МТСП и Агенция…

Read More

Процентът на безработицата остава непроменен

Процентът на безработните в САЩ за месец декември 2009 г. остава на същите нива, както предходните месеци (около 10%), независимо че броят на освободените през периода работници (85 хил. уволнени) е намалял значително в сравнение с началото на миналата година.
По информация на националното статистическо бюро броят на безработните лица е 15,3 милиона (в бройката не са включени селскостопанските работници). В началото на кризата (официално обявена от  декември 2007 г.),…

Read More