svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Реорганизация на фирмата

Реорганизация на фирмата – към ликвидация се пристъпва когато ликвидационната стойност на фирмата е по-голяма от бъдещата стойност.Тя може да се осъществи по 2 начина:
– ликвидация чрез банкрут – когато всички възможности за изваждане на фирмата от затрудненото положение са изчерпани.Инициативата от заявка до съда за банкрут от фирмата може да бъде поета от длъжника или кредиторите.Арбитърът изисква от длъжника да изготви опис на активите…

Read More

Характеристика на бизнес фалита

Характеристика на бизнес фалита – той се състои от 2 части:
– икономически фалит – означава , че разходите надвишават приходите т.е. вътрешната възвращаемост от инвестициите е по-ниска от величината на авансирания капитал.
– финансов фалит – означава , че има несъстоятелност.Фирмата не е в състояние да върне в срок своите задължения.
Неплатежоспособност и банкрут – когато нетната стойност е по-малка от изискуемия пасив.
Причините за фалита може да…

Read More

Модел за растеж на фирмата на Л. Грейнър

Според някои специалисти малък е онзи бизнес, който предприемачът е създал с намерението и виждането, че няма впоследствие да бъде разширяван. Други смятат, че малък е всеки бизнес, преди да е достигнал нивото на организационната си зрелост. Привърженик на такова становище е и американският учен, който изследва организационната структура на фирмите L. Greiner (Лари Грейнър). В модела на L. Greiner ръстьт на фирмата се представя…

Read More