svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Оптимизиране на капиталовата структура на банката.

Формирането и поддържането на оптимална капиталова структура е предпоставка за ефективен банков мениджмънт.

Целта на политиката на капиталовата структура е да сведе до минимум общата цена на капитала и посредством това максимално да се увеличи стойността на банката.

Обикновено определянето на капиталовата структура и вземането на решения започват с анализ на банковия риск, като се включват променливостта, продажбите и икономическия лост.

Read More

Намаляване и амортизиране на СК на банката.

Намаляването на капитала на банката е техника, която благоприятства влагането на ресурси в      ЦК на други фирми и институции. Необходимо е обаче намаляването на капитала да не се смесва с неговото амортизиране.

–         При намаляване на капитала се съкращава вноската (частта) на акционерите чрез свеждането на капитала до сума по-ниска от предишната.

–         Амортизирането на капитал е операция, чрез която сумата платена на…

Read More