svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
МВФ очаква възстановяване на българската икономика през тази година

Изпълнителните директори на МВФ одобриха доклада на експертната мисия, която посети страната ни в периода 18 февруари – 1 март за редовния годишен преглед, който институцията провежда регулярно във всяка страна по член ІV от Учредителния договор.

Директорите отбелязаха, че въпреки съществуващи рискове се очаква възстановяване на българската икономика през настоящата година. Правителството получи положителна оценка за цялостната…

Read More

Банков надзор

Стабилна банкова система означава стабилна финансова система и икономика. Ето защо един адекватен и ефективен контрол в областта на банковото дело може успешно да допълва паричната политика.

Целта на банковия надзор от страна на ЦБ е да се защитят вложителите и да осигури ефективно функциониране на банковата система. Особено важна цел на банковия надзор е контролирането на входа към банковия бизнес (при даване на…

Read More