svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Природни дадености на Полша

Страната има площ 312,68хил.кв.км . Граничи / в км / с Германия – 462 , Чехия – 786, Словакия – 518 , Русия – 210 , Литва – 103 , Белорусия – 408 и Украйна – 387 . Има брегова линия с Балтийско море – 524км . Голяма част от територията е заета от хълмисто – моренна равнина с максимална височина до 329м / Балтийската верига / с множество…

Read More