svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Работен обяд на президента Първанов с посланиците на ЕС

Президентът Георги Първанов участва днес в работен обяд с посланиците на Европейския съюз и на страните-кандидатки по покана на посланика на Кралство Испания Хорхе Фуентес в качеството му на председател на ЕС.

Общо бе мнението, че тези вече традиционни срещи между президента и посланиците на ЕС допринасят изключително много за добрата взаимна информираност.

На срещата бяха…

Read More

Кристалина Георгиева: В условията на криза правителството трябва да проявява гъвкавост

Министър-председателят Бойко Борисов и еврокомисарят по въпросите на международното сътрудничество, хуманитарната помощ и управлението при кризи Кристалина Георгиева се обединиха около мнението, че в условията на криза правителството трябва да проявява гъвкавост.

Един от параметрите на кризата е неизвестността и целият свят се старае да се адаптира към постоянно променящите се условия, коментира Георгиева. По думите й, кабинетът трябва…

Read More

Технология на анализа на финансовото състояние

Технология на анализа на финансовото състояние – съществена част от информацията, необходима за съставяне на бюджета се съдържа в баланса на фирмата.Балансът е проектиран за бъдещ период от време и обхваща активите и пасивите.Известен е като предварителен баланс и се използва за приготвяне на т.нар.предварителни отчети за приходите.Той показва състоянието на приходите за бъдещ период и обхваща приходите и разходите.Взети заедно данните подпомагат определянето на…

Read More

Техника на консолидирането – при консолидирането на балансите трябва да имаме в предвид:

1/ Счетоводните документи на всяко едно дружество принадлежащо към групата представляват база за изграждане на консолидирания баланс.Ако имат различна система на счетоводство и оценка трябва да се направи уеднаквяване.
2/ Консолидацията на балансите на дружествата влизащи в групата , трябва да бъде извършена чрез елиминиране на вътрешните операции на групата с цел да се избегне повторна употреба.Разграничават се:
– елиминации не засягащи чистото състояние – анулиране на…

Read More

Забавяне на паричните плащания

Забавяне на паричните плащания – освен че фирмите полагат усилия за съкращаване на сроковете на своите вземания, те се стараят да задържат по-дълго време чуждите пари в своя оборот -–забавяне на плащанията. Нерегламентираното забавяне може да влоши отношенията с доставчиците и банката. Затова фирмата първо трябва да изгради репутация на коректен платец, а след това да търси възможности за удължаване на плащанията. Добра възможност за…

Read More

Годишен финансов отчет

Актуалното представяне на финансови отчети ще повлияе положително върху бъдещото развитие на бизнеса. Ако фирмата е навостартирала, тя няма бизнес история, но ако фирмата е действаща е необходимо да се направи всичко възможно, за да се представи актуално нейната история и тенденциите й на развитие. За целта е подходящо да се покажат следните документи:

Годишен финансов отчет

Това е…

Read More

Стокхолм програма: балансиране свобода и сигурност

evropaЕС трябва да се намери точният баланс между сигурност и основните права на членовете на ЕП и депутати по време на съвместна среща за обсъждане на ЕС за нов 5-годишен „Стокхолм“ Програма за насърчаване на правата на гражданите, на демократичния контрол и сигурност в Европа. Европейският парламент ще обсъди в Стокхолм приоритети по време на пленарната си сесия следващата седмица в Страсбург.

„Сграда на гражданите на Европа“…

Read More